Συνεδρία με την ψυχολόγο μέσω SKYPE

 

KENTPIKH

Παρακάτω βλέπετε τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες ΕΛΛΑΔΑΣ για ΤΗΛΕσυνεδρία μέσω SKYPE. Μέσα στην ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ. Για παράδειγμα το (14-14.45) σημαίνει ώρα έναρξης 2 το μεσημέρι ΕΛΛΑΔΑΣ και ώρα λήξης στις 3 παρά τέταρτο ώρα ΕΛΛΑΔΑΣ.
Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε άτομα που έχουν εμπειρία στη χρήση του SKYPE.
Η συνεδρία είναι ατομική και διαρκεί 45 λεπτά της ώρας. Ψυχολόγος η Νένα Γεωργιάδου.
Προσοχή! Φροντίστε έτσι ώστε να έχει ησυχία ο περιβάλλων χώρος, να έχετε καλή γραμμή σύνδεσης και να είστε ακριβής στην ώρα σας.

Απαγορεύεται αυστηρά η καθ' οιονδήποτε τρόπο καταγραφή της συνεδρίας.
ΔEYTEPA 28/05/2018 (12-12.45) Image
€30.00
€100.00

ΔEYTEPA 28/05/2018 (12-12.45)
1 συνεδρία SKYPEΔEYTEPA 28/05/2018 (13-13.45) Image
€30.00
€100.00

ΔEYTEPA 28/05/2018 (13-13.45)
1 συνεδρία SKYPEΔEYTEPA 28/05/2018 (14-14.45) Image
€30.00
€100.00

ΔEYTEPA 28/05/2018 (14-14.45)
1 συνεδρία SKYPEΔEYTEPA 28/05/2018 (15-15.45) Image
€30.00
€100.00

ΔEYTEPA 28/05/2018 (15-15.45)
1 συνεδρία SKYPEΔEYTEPA 28/05/2018 (16-16.45) Image
€30.00
€100.00

ΔEYTEPA 28/05/2018 (16-16.45)
1 συνεδρία SKYPEΔEYTEPA 28/05/2018 (20-20.45) Image
€50.00
€100.00

ΔEYTEPA 28/05/2018 (20-20.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥΔEYTEPA 28/05/2018 (21-21.45) Image
€100.00

ΔEYTEPA 28/05/2018 (21-21.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥTPITH 29/05/2018 (10-10.45) Image
€30.00
€100.00

TPITH 29/05/2018 (10-10.45)
1 συνεδρία SKYPETPITH 29/05/2018 (11-11.45) Image
€30.00
€100.00

TPITH 29/05/2018 (11-11.45)
1 συνεδρία SKYPETPITH 29/05/2018 (12-12.45) Image
€30.00
€100.00

TPITH 29/05/2018 (12-12.45)
1 συνεδρία SKYPETPITH 29/05/2018 (13-13.45) Image
€30.00
€100.00

TPITH 29/05/2018 (13-13.45)
1 συνεδρία SKYPETPITH 29/05/2018 (14-14.45) Image
€30.00
€100.00

TPITH 29/05/2018 (14-14.45)
1 συνεδρία SKYPETPITH 29/05/2018 (15-15.45) Image
€30.00
€100.00

TPITH 29/05/2018 (15-15.45)
1 συνεδρία SKYPETPITH 29/05/2018 (16-16.45) Image
€30.00
€100.00

TPITH 29/05/2018 (16-16.45)
1 συνεδρία SKYPETPITH 29/05/2018 (20-20.45) Image
€50.00
€100.00

TPITH 29/05/2018 (20-20.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥTPITH 29/05/2018 (21-21.45) Image
€100.00

TPITH 29/05/2018 (21-21.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥTETAPTH 30/05/2018 (10-10.45) Image
€30.00
€100.00

TETAPTH 30/05/2018 (10-10.45)
1 συνεδρία SKYPETETAPTH 30/05/2018 (11-11.45) Image
€30.00
€100.00

TETAPTH 30/05/2018 (11-11.45)
1 συνεδρία SKYPETETAPTH 30/05/2018 (12-12.45) Image
€30.00
€100.00

TETAPTH 30/05/2018 (12-12.45)
1 συνεδρία SKYPETETAPTH 30/05/2018 (13-13.45) Image
€30.00
€100.00

TETAPTH 30/05/2018 (13-13.45)
1 συνεδρία SKYPETETAPTH 30/05/2018 (14-14.45) Image
€30.00
€100.00

TETAPTH 30/05/2018 (14-14.45)
1 συνεδρία SKYPETETAPTH 30/05/2018 (21-21.45) Image
€100.00

TETAPTH 30/05/2018 (21-21.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥΠEMΠTH 24/05/2018 (10-10.45) Image
€30.00
€100.00

ΠEMΠTH 24/05/2018 (10-10.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 24/05/2018 (11-11.45) Image
€30.00
€100.00

ΠEMΠTH 24/05/2018 (11-11.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 24/05/2018 (12-12.45) Image
€30.00
€100.00

ΠEMΠTH 24/05/2018 (12-12.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 24/05/2018 (13-13.45) Image
€30.00
€100.00

ΠEMΠTH 24/05/2018 (13-13.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 24/05/2018 (14-14.45) Image
€30.00
€100.00

ΠEMΠTH 24/05/2018 (14-14.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 24/05/2018 (15-15.45) Image
€30.00
€100.00

ΠEMΠTH 24/05/2018 (15-15.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 24/05/2018 (16-16.45) Image
€30.00
€100.00

ΠEMΠTH 24/05/2018 (16-16.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 24/05/2018 (20-20.45) Image
€50.00
€100.00

ΠEMΠTH 24/05/2018 (20-20.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥΠEMΠTH 24/05/2018 (21-21.45) Image
€100.00

ΠEMΠTH 24/05/2018 (21-21.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥΠAPAΣKEYH 25/05/2018 (10-10.45) Image
€30.00
€100.00

ΠAPAΣKEYH 25/05/2018 (10-10.45)
1 συνεδρία SKYPEΠAPAΣKEYH 25/05/2018 (11-11.45) Image
€30.00
€100.00

ΠAPAΣKEYH 25/05/2018 (11-11.45)
1 συνεδρία SKYPEΠAPAΣKEYH 25/05/2018 (12-12.45) Image
€30.00
€100.00

ΠAPAΣKEYH 25/05/2018 (12-12.45)
1 συνεδρία SKYPEΠAPAΣKEYH 25/05/2018 (13-13.45) Image
€30.00
€100.00

ΠAPAΣKEYH 25/05/2018 (13-13.45)
1 συνεδρία SKYPEΠAPAΣKEYH 25/05/2018 (14-14.45) Image
€30.00
€100.00

ΠAPAΣKEYH 25/05/2018 (14-14.45)
1 συνεδρία SKYPEΠAPAΣKEYH 25/05/2018 (21-21.45) Image
€100.00

ΠAPAΣKEYH 25/05/2018 (21-21.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥΣABBATO 26/05/2018 (14-14.45) Image
€100.00

ΣABBATO 26/05/2018 (14-14.45)
1 συνεδρία SKYPEΣABBATO 26/05/2018 (15-15.45) Image
€100.00

ΣABBATO 26/05/2018 (15-15.45)
1 συνεδρία SKYPEΣABBATO 26/05/2018 (16-16.45) Image
€100.00

ΣABBATO 26/05/2018 (16-16.45)
1 συνεδρία SKYPEΣABBATO 26/05/2018 (17-17.45) Image
€100.00

ΣABBATO 26/05/2018 (17-17.45)
1 συνεδρία SKYPEΣABBATO 26/05/2018 (18-18.45) Image
€100.00

ΣABBATO 26/05/2018 (18-18.45)
1 συνεδρία SKYPEΣABBATO 26/05/2018 (19-19.45) Image
€100.00

ΣABBATO 26/05/2018 (19-19.45)
1 συνεδρία SKYPE