Συνεδρία με την ψυχολόγο μέσω SKYPE

 

KENTPIKH

Παρακάτω βλέπετε τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες ΕΛΛΑΔΑΣ για ΤΗΛΕσυνεδρία μέσω SKYPE. Μέσα στην ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ. Για παράδειγμα το (14-14.45) σημαίνει ώρα έναρξης 2 το μεσημέρι ΕΛΛΑΔΑΣ και ώρα λήξης στις 3 παρά τέταρτο ώρα ΕΛΛΑΔΑΣ.
Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε άτομα που έχουν εμπειρία στη χρήση του SKYPE.
Η συνεδρία είναι ατομική και διαρκεί 45 λεπτά της ώρας. Ψυχολόγος η Νένα Γεωργιάδου.
Προσοχή! Φροντίστε έτσι ώστε να έχει ησυχία ο περιβάλλων χώρος, να έχετε καλή γραμμή σύνδεσης και να είστε ακριβής στην ώρα σας.

Απαγορεύεται αυστηρά η καθ' οιονδήποτε τρόπο καταγραφή της συνεδρίας.
ΔEYTEPA 25/09/2017 (10-10.45) Image
€30.00
€100.00

ΔEYTEPA 25/09/2017 (10-10.45)
1 συνεδρία SKYPEΔEYTEPA 25/09/2017 (11-11.45) Image
€30.00
€100.00

ΔEYTEPA 25/09/2017 (11-11.45)
1 συνεδρία SKYPEΔEYTEPA 25/09/2017 (12-12.45) Image
€30.00
€100.00

ΔEYTEPA 25/09/2017 (12-12.45)
1 συνεδρία SKYPEΔEYTEPA 25/09/2017 (13-13.45) Image
€30.00
€100.00

ΔEYTEPA 25/09/2017 (13-13.45)
1 συνεδρία SKYPEΔEYTEPA 25/09/2017 (15-15.45) Image
€30.00
€100.00

ΔEYTEPA 25/09/2017 (15-15.45)
1 συνεδρία SKYPEΔEYTEPA 25/09/2017 (16-16.45) Image
€30.00
€100.00

ΔEYTEPA 25/09/2017 (16-16.45)
1 συνεδρία SKYPEΔEYTEPA 25/09/2017 (20-20.45) Image
€50.00
€100.00

ΔEYTEPA 25/09/2017 (20-20.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥΔEYTEPA 25/09/2017 (21-21.45) Image
€100.00

ΔEYTEPA 25/09/2017 (21-21.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥTPITH 26/09/2017 (10-10.45) Image
€30.00
€100.00

TPITH 26/09/2017 (10-10.45)
1 συνεδρία SKYPETPITH 26/09/2017 (11-11.45) Image
€30.00
€100.00

TPITH 26/09/2017 (11-11.45)
1 συνεδρία SKYPETPITH 26/09/2017 (12-12.45) Image
€30.00
€100.00

TPITH 26/09/2017 (12-12.45)
1 συνεδρία SKYPETPITH 26/09/2017 (13-13.45) Image
€30.00
€100.00

TPITH 26/09/2017 (13-13.45)
1 συνεδρία SKYPETPITH 26/09/2017 (14-14.45) Image
€30.00
€100.00

TPITH 26/09/2017 (14-14.45)
1 συνεδρία SKYPETPITH 26/09/2017 (15-15.45) Image
€30.00
€100.00

TPITH 26/09/2017 (15-15.45)
1 συνεδρία SKYPETPITH 26/09/2017 (16-16.45) Image
€30.00
€100.00

TPITH 26/09/2017 (16-16.45)
1 συνεδρία SKYPETPITH 26/09/2017 (20-20.45) Image
€50.00
€100.00

TPITH 26/09/2017 (20-20.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥTPITH 26/09/2017 (21-21.45) Image
€100.00

TPITH 26/09/2017 (21-21.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥTETAPTH 27/09/2017 (10-10.45) Image
€30.00
€100.00

TETAPTH 27/09/2017 (10-10.45)
1 συνεδρία SKYPETETAPTH 27/09/2017 (11-11.45) Image
€30.00
€100.00

TETAPTH 27/09/2017 (11-11.45)
1 συνεδρία SKYPETETAPTH 27/09/2017 (12-12.45) Image
€30.00
€100.00

TETAPTH 27/09/2017 (12-12.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 28/09/2017 (10-10.45) Image
€30.00
€100.00

ΠEMΠTH 28/09/2017 (10-10.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 28/09/2017 (11-11.45) Image
€30.00
€100.00

ΠEMΠTH 28/09/2017 (11-11.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 28/09/2017 (12-12.45) Image
€30.00
€100.00

ΠEMΠTH 28/09/2017 (12-12.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 28/09/2017 (13-13.45) Image
€30.00
€100.00

ΠEMΠTH 28/09/2017 (13-13.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 28/09/2017 (14-14.45) Image
€30.00
€100.00

ΠEMΠTH 28/09/2017 (14-14.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 28/09/2017 (15-15.45) Image
€30.00
€100.00

ΠEMΠTH 28/09/2017 (15-15.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 28/09/2017 (20-20.45) Image
€50.00
€100.00

ΠEMΠTH 28/09/2017 (20-20.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥΠEMΠTH 28/09/2017 (21-21.45) Image
€100.00

ΠEMΠTH 28/09/2017 (21-21.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥΠAPAΣKEYH 29/09/2017 (10-10.45) Image
€30.00
€100.00

ΠAPAΣKEYH 29/09/2017 (10-10.45)
1 συνεδρία SKYPEΠAPAΣKEYH 29/09/2017 (11-11.45) Image
€30.00
€100.00

ΠAPAΣKEYH 29/09/2017 (11-11.45)
1 συνεδρία SKYPEΠAPAΣKEYH 29/09/2017 (20-20.45) Image
€50.00
€100.00

ΠAPAΣKEYH 29/09/2017 (20-20.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥΠAPAΣKEYH 29/09/2017 (21-21.45) Image
€100.00

ΠAPAΣKEYH 29/09/2017 (21-21.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥΣABBATO 23/09/2017 (14-14.45) Image
€100.00

ΣABBATO 23/09/2017 (14-14.45)
1 συνεδρία SKYPEΣABBATO 23/09/2017 (15-15.45) Image
€100.00

ΣABBATO 23/09/2017 (15-15.45)
1 συνεδρία SKYPEΣABBATO 23/09/2017 (16-16.45) Image
€100.00

ΣABBATO 23/09/2017 (16-16.45)
1 συνεδρία SKYPEΣABBATO 23/09/2017 (17-17.45) Image
€100.00

ΣABBATO 23/09/2017 (17-17.45)
1 συνεδρία SKYPEΣABBATO 23/09/2017 (18-18.45) Image
€100.00

ΣABBATO 23/09/2017 (18-18.45)
1 συνεδρία SKYPEΣABBATO 23/09/2017 (19-19.45) Image
€100.00

ΣABBATO 23/09/2017 (19-19.45)
1 συνεδρία SKYPE