Συνεδρία με την ψυχολόγο μέσω SKYPE

 

KENTPIKH

Παρακάτω βλέπετε τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες ΕΛΛΑΔΑΣ για ΤΗΛΕσυνεδρία μέσω SKYPE. Μέσα στην ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ. Για παράδειγμα το (14-14.45) σημαίνει ώρα έναρξης 2 το μεσημέρι ΕΛΛΑΔΑΣ και ώρα λήξης στις 3 παρά τέταρτο ώρα ΕΛΛΑΔΑΣ.
Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε άτομα που έχουν εμπειρία στη χρήση του SKYPE.
Η συνεδρία είναι ατομική και διαρκεί 45 λεπτά της ώρας. Ψυχολόγος η Νένα Γεωργιάδου.
Προσοχή! Φροντίστε έτσι ώστε να έχει ησυχία ο περιβάλλων χώρος, να έχετε καλή γραμμή σύνδεσης και να είστε ακριβής στην ώρα σας.

Απαγορεύεται αυστηρά η καθ' οιονδήποτε τρόπο καταγραφή της συνεδρίας.
ΔEYTEPA 01/05/2017 (10-10.45) Image
€30.00
€100.00

ΔEYTEPA 01/05/2017 (10-10.45)
1 συνεδρία SKYPEΔEYTEPA 01/05/2017 (11-11.45) Image
€30.00
€100.00

ΔEYTEPA 01/05/2017 (11-11.45)
1 συνεδρία SKYPEΔEYTEPA 01/05/2017 (12-12.45) Image
€30.00
€100.00

ΔEYTEPA 01/05/2017 (12-12.45)
1 συνεδρία SKYPEΔEYTEPA 01/05/2017 (13-13.45) Image
€30.00
€100.00

ΔEYTEPA 01/05/2017 (13-13.45)
1 συνεδρία SKYPEΔEYTEPA 01/05/2017 (20-20.45) Image
€50.00
€100.00

ΔEYTEPA 01/05/2017 (20-20.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥΔEYTEPA 01/05/2017 (21-21.45) Image
€100.00

ΔEYTEPA 01/05/2017 (21-21.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥTPITH 25/04/2017 (10-10.45) Image
€30.00
€100.00

TPITH 25/04/2017 (10-10.45)
1 συνεδρία SKYPETPITH 25/04/2017 (11-11.45) Image
€30.00
€100.00

TPITH 25/04/2017 (11-11.45)
1 συνεδρία SKYPETPITH 25/04/2017 (12-12.45) Image
€30.00
€100.00

TPITH 25/04/2017 (12-12.45)
1 συνεδρία SKYPETPITH 25/04/2017 (13-13.45) Image
€30.00
€100.00

TPITH 25/04/2017 (13-13.45)
1 συνεδρία SKYPETPITH 25/04/2017 (21-21.45) Image
€100.00

TPITH 25/04/2017 (21-21.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥTETAPTH 26/04/2017 (10-10.45) Image
€30.00
€100.00

TETAPTH 26/04/2017 (10-10.45)
1 συνεδρία SKYPETETAPTH 26/04/2017 (11-11.45) Image
€30.00
€100.00

TETAPTH 26/04/2017 (11-11.45)
1 συνεδρία SKYPETETAPTH 26/04/2017 (12-12.45) Image
€30.00
€100.00

TETAPTH 26/04/2017 (12-12.45)
1 συνεδρία SKYPETETAPTH 26/04/2017 (13-13.45) Image
€30.00
€100.00

TETAPTH 26/04/2017 (13-13.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 27/04/2017 (10-10.45) Image
€30.00
€100.00

ΠEMΠTH 27/04/2017 (10-10.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 27/04/2017 (11-11.45) Image
€30.00
€100.00

ΠEMΠTH 27/04/2017 (11-11.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 27/04/2017 (12-12.45) Image
€30.00
€100.00

ΠEMΠTH 27/04/2017 (12-12.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 27/04/2017 (13-13.45) Image
€30.00
€100.00

ΠEMΠTH 27/04/2017 (13-13.45)
1 συνεδρία SKYPEΠEMΠTH 27/04/2017 (20-20.45) Image
€50.00
€100.00

ΠEMΠTH 27/04/2017 (20-20.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥΠEMΠTH 27/04/2017 (21-21.45) Image
€100.00

ΠEMΠTH 27/04/2017 (21-21.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥΠAPAΣKEYH 28/04/2017 (10-10.45) Image
€30.00
€100.00

ΠAPAΣKEYH 28/04/2017 (10-10.45)
1 συνεδρία SKYPEΠAPAΣKEYH 28/04/2017 (11-11.45) Image
€30.00
€100.00

ΠAPAΣKEYH 28/04/2017 (11-11.45)
1 συνεδρία SKYPEΠAPAΣKEYH 28/04/2017 (12-12.45) Image
€30.00
€100.00

ΠAPAΣKEYH 28/04/2017 (12-12.45)
1 συνεδρία SKYPEΠAPAΣKEYH 28/04/2017 (13-13.45) Image
€30.00
€100.00

ΠAPAΣKEYH 28/04/2017 (13-13.45)
1 συνεδρία SKYPEΠAPAΣKEYH 28/04/2017 (14-14.45) Image
€30.00
€100.00

ΠAPAΣKEYH 28/04/2017 (14-14.45)
1 συνεδρία SKYPEΠAPAΣKEYH 28/04/2017 (20-20.45) Image
€50.00
€100.00

ΠAPAΣKEYH 28/04/2017 (20-20.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥΠAPAΣKEYH 28/04/2017 (21-21.45) Image
€100.00

ΠAPAΣKEYH 28/04/2017 (21-21.45)
1 συνεδρία SKYPE ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥΣABBATO 29/04/2017 (14-14.45) Image
€100.00

ΣABBATO 29/04/2017 (14-14.45)
1 συνεδρία SKYPEΣABBATO 29/04/2017 (15-15.45) Image
€100.00

ΣABBATO 29/04/2017 (15-15.45)
1 συνεδρία SKYPE4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ TPITHΣ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ (21-21.45) Image
€340.00
€400.00

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ TPITHΣ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ (21-21.45)
4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ TPITHΣ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ (21-21.45)